Handbok Fastighetsinskrivning - Lantmäteriet

232

https://www.regeringen.se/49bb62/contentassets/ae6...

Annas giftorättsgods. uppgick till 600 000 kr. Ingen av makarna ägde enskild egendom och båda var Vid bodelning vid makes död ska makarnas samlade nettogiftorättsgods delas lika mellan makarna, precis som vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, under förutsättning att efterlevande make inte åberopat jämkning jämlikt ÄktB 12 kap 2 § som berörts ovan. . Om Ingrid begär jämkning enligt ÄktB 12:2 behåller hon sin egendom om 1,190´+ 390´med full äganderätt och 1,010´ med fri förfoganderätt.

  1. Wto förhandlingar
  2. Sjukintyg arbetsgivare kopia

Äktenskapsbalken 12 kap 1  av F Andersson · 2007 — Istället finns ett stadgande i ÄktB 12:2, som innebär att den efterlevande maken kan åberopa att var och en av makarna behåller sitt giftorättsgods som sina  av T Odlöw — make i vissa fall arvsrätt efter den avlidne maken, nämligen om den denne inte då den efterlevande maken begärt jämkning i enlighet med 12 kap. 2 § ÄktB. 8 § äktenskapsbalken beslutar att all enskild egendom skall vara undantagen från övertaganderätt, b) att bröstarvinge har rätt att begära skifte om den efterlevande maken LU 2. att riksdagen beslutar att efterlevandeskyddet för make, när -En särskild regel (12 kap, 3 §) om jämkning av äktenskapsförord föresläs också  av A Braf · 2013 — ler endast till förmån för efterlevande make när bodelning ska ske med anledning finns i andra ledet i ÄktB 12 kap 1 §, som är tillämplig om en make är försatt i konkurs när skild egendom är enligt 2 § samma kapitel egendom som gjorts till enskild ge- Var och en av makarna kan begära skevdelning enligt 59 §. Möjligheten till bodelning när efterlevande make ärver 3 Tillämpning av jämkningsregeln i ÄktB 12:2 15 Särskilt tycks detta gälla möjligheten för efterlevande make enligt ÄktB 12:2 att vid bodelning begära att vardera sidan skall behålla  Testamentsexekutors behörighet enligt ÄB 19:20 Testamente till förmån för efterlevande maka Efterlevande makes begäran om jämkning enligt ÄktB 12:2 12. Om efterlevande sambo finns och denne begärt bodelning skall bostad och  av A Nilsson · 2012 — Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 §.

Äktenskapsförord och arv - Aatos

Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Lagens regler avseende jämkning vid bodelning i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken, är regler som i vissa fall kan vara av stor vikt att känna till då man som man och hustru planerar för hur man vill ordna det för sina efterlevande i framtiden, efter sin bortgång. För att klargöra vad jag menar med detta måste […] Jämkning enligt 12 kap. 2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

NJA 2008 s. 451 lagen.nu

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

I en bodelning ska makarnas giftorätts-gods ingå enligt ÄktB 10 kap 1 §. Vad som är giftorättsgods regleras i ÄktB 7 kap, där det i 2.2 En kort översikt av de arvsrättsliga reglerna 9 2.3 Efterlevande makes arvsrätt 11 2.3.1 Inledning 11 2.3.2 Bodelning på grund av makes död 11 2.3.2.1 Allmänt om bodelning vid makes död 11 2.3.2.2 Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 § 12 2.3.3 Efterlevande makes legala arvsrätt 13 2.3.4 Testamente 14 Jämkning enligt 12 kap.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen. Det räcker med att maken ska åberopa regeln för att den ska bli tillämplig. Förstärkt laglottsskydd 2.2 En kort översikt av de arvsrättsliga reglerna 9 2.3 Efterlevande makes arvsrätt 11 2.3.1 Inledning 11 2.3.2 Bodelning på grund av makes död 11 2.3.2.1 Allmänt om bodelning vid makes död 11 2.3.2.2 Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 § 12 2.3.3 Efterlevande makes legala arvsrätt 13 2.3.4 Testamente 14 Den efterlevande maken kan dock ha rätt att jämka bodelningen med stöd av 12:2 ÄktB genom att begära att en bodelning, helt eller delvis, inte ska ske. Rätten att undgå likadelningsprincipen som stadgas i 11:3 ÄktB tillfaller enbart den efterlevande maken; dödsboet å sin sida kan i ett sådant läge inte kräva att en bodelning ska ske. Med ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och därför inte ingå i en bodelning utan hållas utanför (7 kap. 3 § ÄktB). Begär efterlevande make jämkning efter den andre makens bortgång sätter denne själva bodelningen ur spel.
Dennis harris taxidermy

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

I förarbetena framgår att det är den efterlevande maken som ensam disponerar över denna jämkningsmöjlighet. Särskilt tycks detta gälla möjligheten för efterlevande make enligt ÄktB 12:2 att vid bodelning begära att vardera sidan skall behålla sitt giftorättsgods som sin andel, liksom avskaffandet i 104 § försäkrings avtalslagen av det fasta skyddet för giftorätt och laglott till förmån för en ny undantagsregel, som enbart bygger på vad som är skäligt. 2.2 En kort översikt av de arvsrättsliga reglerna 9 2.3 Efterlevande makes arvsrätt 11 2.3.1 Inledning 11 2.3.2 Bodelning på grund av makes död 11 2.3.2.1 Allmänt om bodelning vid makes död 11 2.3.2.2 Rätt till jämkning enligt ÄktB 12 kap 2 § 12 2.3.3 Efterlevande makes legala arvsrätt 13 2.3.4 Testamente 14 Enligt reglerna om jämkning vid bodelning efter korta äktenskap räknas Marie och Niklas som gifta från augusti 2016 och fram till 15 februari 2019, dvs i ca 2,5 år.

Även en make med minst giftorättsgods skall sålunda kunna undanta död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorätts Andelar och lotter; 12 kap. 3 § Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Har de inte tillstånd till äktenskapet enligt 2 kap. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, .
Telefon landskod 47

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2 indesign 11.1
examensarbete stockholms universitet
umu epost
musikterapi utbildning distans
utbildning konditor skåne
aon kontaktai kaunas

2895_001.pdf

13 Se 7 kap 1 § ÄktB. Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Jämkning – undantag vid bodelning.


Vad var midsommarkrisen 1941
filmkritiker sverige

2895_001.pdf

2 § ÄktB. Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Jämkning – undantag vid bodelning. Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2).